ଜୀବନ

News Story - Posted on 2017-05-18

ବନ୍ଦିତା ଦାଶ

 

ଚନ୍ଦନକାଠ ପରି ସରିଯାଉଥାଏ ଧିରେ,

ଘୋରି ହେଉଥାଏ ବାରବାର।

ମହକିତ ସତ୍ତା.. ଚଉଦିଗ ବାସ୍ନାମୟ।

 

ସହୁଥାଏ ଘର୍ଷଣର କଷ୍ଟ,

ପିଉଥାଏ  ଚଳଚଳ ସଂସାର କଷଣ,

ନିଜକୁ ନିଃଶେଷି ବାଣ୍ଟୁଥାଏ ଆନନ୍ଦ।

ସେଥିରେ ତା’ର ସନ୍ତୋଷ।

 

ବହିଯାଉଥାଏ  ସମୟ।

ସରୁଥାଏ  ପବନ,

ମହକିତ ତ୍ରିଭୁବନ,

ସୁବାସିତ ଏବେସବୁ ତା’ ସୁଗନ୍ଧରେ।

 

ସେ ଘୋରି ହେଉଥାଏ,

ସରି ଯାଉଥାଏ,

ପରଶି ଦେଉଥାଏ ଅମୃତ

ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ।

ସନ୍ତୋଷରେ କହୁଥାଏ,

ମିଳୁଥାଉ ଚନ୍ଦନ କାଠର ଜୀବନ

ତା’କୁ ବାରବାର।

 

କାଂଶବାହାଲ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼


ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

Sunil Jena - Email: suniljena65@gmail.com - Posted on 2017-05-18 16:16:40

Nice poem...

ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ-

© 2015. Samanya Kathan All Rights Reserved | Editor : Debendra Prusty     

To Top