ଆହେ ଦାସେ

News Story - Posted on 2017-01-26

ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ (୧୬ଶ ଶତାବ୍ଦୀ)

 

ଆହେ ଦାସେ ବିନ୍ଦୁ କାହୁଁ ପାଇଲା?

କେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ବିନ୍ଦୁ ଧଇଲା?

 

ବିନ୍ଦୁର ମହିମା ଅଟେ କେମନ୍ତ?

କହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣ ଅନନ୍ତ।

 

ଅନନ୍ତ କହନ୍ତି ଶୁଣ ହୋ ଦାସେ

ବିନ୍ଦୁ ରହିଥିଲା ମହା ଆକାଶେ।

 

ପ୍ରାଣ-ପାନ ସମାନୋଦାନ ବ୍ୟାନ

ପଞ୍ଚଭୂତ ଯେ ନ ଥିଲାକ ପୁଣ।

 

ସେ ଦିନେ ବିନ୍ଦୁ ମହାଶୂନ୍ୟେ ଥିଲା

କଳ୍ପନା ସଂଯୋଗେ ଜନମ ହେଲା।

 

ପିତା ବିନ୍ଦୁ ମାତା ରଜ ପଙ୍କଜ

ଦେଉଳ ଭିତରେ ଦେବତା ଭଜ।

 

ଛାୟା ମାୟା ବେନି ପାଶେ ସ୍ଥାପିଲୁଁ

ଅନାଦି ପିଢ଼ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ର କଲୁ।

 

ଦେଉଳ ଭିତରେ ଦିଅଁ ସ୍ଥାପନ

କହନ୍ତି ଅନନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ବସାଣ।


ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ-

© 2015. Samanya Kathan All Rights Reserved | Editor : Debendra Prusty     

To Top