ବାହାଘର ତେବେ ଏମିତି!

ବାହାଘର ତେବେ ଏମିତି!

୧. ପ୍ରେମର ଅଭାବ ନୁହେଁ, ବନ୍ଧୁତାର ଅଭାବରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଅସଫଳ ବିବାହ।- ଫ୍ରେଡରିକ୍ ନିଜ୍ସେ ୨. ତୁମେ ଯଦି ଶହେ ବର୍ଷ ବଂଚିବ, ମୁଁ ଶହେ ବର୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ କମ ବଂଚିବାକୁ ଚାହିଁବି କାରଣ ତୁମ ବିନା ମୁଁ ବଂଚିବା ଚାହେଁନି। - ଏ.ଏ. ମିଲନେ ୩. ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଏହା କେବେ ବି ପଚାଶ-ପଚାଶ ନୁହେଁ; ଏହା ସବୁବେଳେ ସତୁରି-ତିରିଶ ନହେଲେ ଷାଠିଏ-ଚାଳିଶ। କେହି ଜଣେ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରଥମେ ବିଫଳ ହୁଏ। କେହି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଗାଦି ଉପରେ ବସେଇ ଦିଏ। କେହି ଜଣେ ଜିନିଷ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ରଖେ। କେହି ଜଣେ ଘିରିଘିରି ହୋଇ ବୁଲୁଥାଏ। - ଜୋଡ଼ି ପିକୋଲ୍ଟ ୪. ସେମାନେ କେବେ ବି ବଦଳିବେ ନାହିଁ-ଏଇ ଆଶାରେ ପୁରୁଷମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବଦଳିଯିବେ- ଏଇ ଆଶାରେ ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଉଭୟେ ନିରାଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। - ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ୫. ଭଗ୍ନ ପରିବାର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ପରିବାର ହେଉଛି ପରିବାର। ଏଥିପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦଲିଲ ବା ପୋଷ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ଦରକାର ହୁଏନା। ପରିବାର ଜଣକର ହୃଦୟରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। ତାହା ସେତିକିବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟର ଏହି ରଜ୍ଜୁଟି ଛିଣ୍ଡିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ତାହା ଆଉ ପରିବାର ହୋଇ ରହେନାହିଁ। - ସି. ଜୟବେଲ‍୍‌ ସି. ୬. ପ୍ରେମ, (ସର୍ବନାମ)- ବିବାହ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୋଇପାରୁଥିବା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ପାଗଳାମି। - ଆମ୍ୱ୍ରୋଜ ବିୟର୍ସ ୭. କେବଳ ବାହା ହେବାକୁ ମୁଁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହେଁନା। ମୋ ଜୀବନର ବାକି ସମୟତକ ଜଣକ ସହିତ ମୁଁ କଥା ନହୋଇ ବା ନୀରବରେ ରହିବାଠାରୁ ଅଧିକ ନିଃସଙ୍ଗତା କ’ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। - ମ୍ୟାରି ଆନ୍ନ ଶାଫର୍ ୮. ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ କ’ଣ ସତରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଖାପ୍ ଖାଇଥାନ୍ତି? ସେମାନେ ବରଂ ନିକଟ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଘରକୁ ଯିବାଆସିବା କରିବା ଉଚିତ। - କ୍ୟାଥେରାଇନ ହେଫବର୍ଣ୍ଣ ୯. ପୁରୁଷମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ବୋଲି ବିବାହ କରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ କୌତୁହଳ ଯୋଗୁଁ ବିବାହ କରନ୍ତି। ଉଭୟେ ହତାଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। - ଓସ୍କାର ୱାଇଲ୍‌ଡ ୧୦. ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ଆରମ୍ଭରୁ ଇଭ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି; ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବିନା ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଉଦ୍ୟାନ ବାହାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଖୁବ ଭଲ। - ମାର୍କ ଟ୍ୱାଇନ୍ ୧୧. କିଛି ଲୋକ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ବିବାହ ରୋମାନ୍ସରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ। ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ରୋମାନ୍ସ କରିବ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ। - ଗ୍ରୁକୋ ମାର୍କ୍ସ ୧୨. ବିବାହର ସମସ୍ୟାଟି ହେଉଛି ପ୍ରତି ରାତିରେ ପ୍ରେମ କରିବା ପରେ ଏହା ଶେଷ ହୁଏ ଓ ପ୍ରତି ସକାଳେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ଆଗରୁ ଏହା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। - ଗାବ୍ରିଏଲ ଗାର୍ସିଆ ମାର୍କ୍ବେଜ ୧୩. କ୍ରୋଧପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପାଟି ଭିତରେ ଚାକୁଳେଇବା ଦ୍ୱାରା ଜିଭରେ କେତେ କ୍ଷତ ହୋଇଛି ସେହି ସଂଖ୍ୟାରୁ ହିଁ ବିବାହର ସଫଳତା କଳଣା କରିହୁଏ। -ଏଲିଜାବେଥ ଗିଲବର୍ଟ ୧୪. ଏକାଠି ରହି ଆମେ ପରସ୍ପରର ସର୍ବନାଶ କରିଦେଲୁ। ଆମେ ପରସ୍ପରର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲୁ। - କାଟେ କ୍ରିସମ୍ୟାନ ୧୫. ତୁମେ ତୁମର ବିବାହର କପ‌କୁ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛ ସ୍ୱୀକାର କର; ଯେତେବେଳେ କିଛି ଠିକ କରୁଛି ନୀରବ ରୁହ। - ଓଗଡେନ ନ୍ୟାଶ

Share :