ପ୍ରେମ ସଂପର୍କରେ

 

News Story - Posted on 2016-01-16

୧. ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ତୁମେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିକୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ : ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍

୨. ଅପରିପକ୍ବ ପ୍ରେମ କହେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଲୋଡ଼ୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି; ପରିପକ୍ବ ପ୍ରେମ କହେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଲୋଡ଼ୁଛି | - ଏରିକ୍ ଫ୍ରୋମ୍

୩. ଚାଲ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ହସି ହସି ଭେଟିବା, କାରଣ ହସରୁ ହିଁ ପ୍ରେମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ | - ମଦର ଟେରେସା

୪. ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମ ସାଇତି ରଖ | ପ୍ରେମ ବିନା ଜୀବନ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ରହିତ ଏକ ବଗୀଚା ଯେଉଁଠି ଫୁଲସବୁ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି | - ଓସ୍କାର ଉଆଇଲ୍ଡ

୫. ତୁମ ସ୍ନେହ ଓ ପ୍ରେମ ପାଇବାକୁ ତୁମଠାରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକକୁ ସାରା ସଂସାର ଖୋଜିଲେ ବି ତୁମେ ପାଇବ ନାହିଁ | ତୁମେ ହିଁ ହେଉଛି ସେହି ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି | -ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ

୬. ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ ସେଇଠି ଜୀବନ | -ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ

୭. ଭଲ ନପାଇବାଠାରୁ ଭଲ ପାଇ ହଜିଯିବା ଖୁବ ଭଲ | - ଆଲଫ୍ରେଡ଼ ଲର୍ଡ଼ ଟେନ୍ନିସନ୍


ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

Sankarsan Parida - Email: sankarparidapuri@gmail.com - Posted on 2016-01-16 11:15:43

ପ୍ରେମ ଇଁ ଚିର ଭାସ୍ଵର ଚିର ଦୀପ୍ତିମାନ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ଉଦ୍ଦ୍ଭାବନ ।

Akhand - Email: indiamediacentre@gmail.com - Posted on 2016-04-07 11:50:17

ପ୍ରେମ ଭଗବାନ, ପ୍ରେମ ପରମାତ୍ମା, ପ୍ରେମ ଜଗନ୍ନାଥ ।

ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ-

© 2015. Samanya Kathan All Rights Reserved | Editor : Debendra Prusty     

To Top