ୟହ ମୁଲ୍କ ଅଜୀବ ହୈ!

News Story - Posted on 2016-04-24

 

 

ହ୍ବାଟ୍ସଆପରେ ବୁଲୁଥିବା ଇଏ ଗୋଟିଏ ହାସ୍ୟ କବିତା। ପଢ଼ିବାକୁ ମଜା, ବୁଝିବାକୁ ବି। ଯିଏ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମୂଳ ହିନ୍ଦୀ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ପେଶ୍ ହେଲା।)

 

ୟହ ନଦୀୟୋ କା ମୁଲ୍କ ହୈ, ପାନୀ ଭି ଭରପୂର ହୈ

ବୋତଲ୍ ମେଁ ବିକତା ହୈ, ପନ୍ଦରହ ରୂପେୟା ଶୁଳ୍କ ହୈ।

(ଦେଶରେ ଆମ କେତେ ନଈ, କେତେ ନଈରେ କେତେ ପାଣି

ବୋତଲରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ଦାମ୍ ନିଏ।)

 

 

ୟହ ଗରିବୋଁ କା ମୁଲ୍କ ହୈ, ଜନସଂଖ୍ୟା ଭି ଭରପୂର ହୈ

ପରିବାର ନିୟୋଜନ ମାନତେ ନେହିଁ, ନସବନ୍ଦୀ ନିଃଶୁଳ୍କ ହୈ।

(ଦେଶ ଆମ ଗରୀବଙ୍କ, ଜନତା ସଂଖ୍ୟା ଅସଂଖ୍ୟ

ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅପରେସନ ମାଗଣା।)

 

ୟହ ଅଜିବ ମୁଲ୍ମ ହୈ, ନିର୍ବଲୋଁ ପର ହର ଶୁଳ୍କ ହୈ

ଅଗର ଆପ ହୋ ବାହୁବଲୀ, ହର ସୁବିଧା ନିଃଶୁଳ୍କ ହୈ।

(ଆମର ଅଜବ ଦେଶ, ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ସବୁ ଟିକସ

ଆପଣ ଯଦି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସବୁ ସୁବିଧା ମାଗଣା।)

 

 

ୟହ ଅପନା ହି ମୁଲ୍କ ହୈ, କର କୁଛ ସକତେ ନେହିଁ

କହ କୁଛ ସକତେ ନେହିଁ, ବୋଲନା ନିଃଶୁଳ୍କ ହୈ।

(ଏ ଦେଶ ଆମ ନିଜର, କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ

କିଛି କହି ପାରିବା ନାହିଁ, କହିବା ଯଦି ବି ମାଗଣା।)

 

ୟହ ଶାଦିୟୋଁ କା ମୁଲ୍କ ହୈ, ଦାନ ଦହେଜ ଭି ଖୁବ ହୈ

ଶାଦି କରନେ କୋ ପୈସା ନେହିଁ, କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ନିଃଶୁଳ୍କ ହୈ।

(ବାହାଘରର ଦେଶ ଇଏ, ଜାନିଯୌତୁକ ବୋହିଯାଏ

ବାହାଘର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ମାଗଣା।)

 

ୟହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କା ମୁଲ୍କ ହୈ, ରେଲେଁ ଭି ଖୁବ ହୈ

ବିନା ଟିକଟ ପକଡ଼େ ଗୟେ ତୋ, ରୋଟି କପଡ଼ା ନିଃଶୁଳ୍କ ହୈ।

(ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଦେଶ ଆମର, ରେଳ ଗାଡ଼ିର ଅନେକ ଭିଡ଼

ବିନା ଟିକଟରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ, ରୁଟିକପଡ଼ା ମାଗଣା।)

 

ୟହ ଅଜୀବ ମୁଲ୍କ ହୈ, ହର ଜରୁରତ ପର ଶୁଳ୍କ ହୈ

ଢୁଁଢ କର ଦେତେ ହୈଁ ଲୋଗ, ସଲାହ ନିଃଶୁଳ୍କ ହୈ।

(ଅଜବ ଦେଶ ଆମର, ଜରୁରୀ ଉପରେ ସବୁ କର

କିନ୍ତୁ ଖୋଜିକି ଲୋକ ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ଉପଦେଶ ଏଠି ମାଗଣା।)

 

ୟହ ଆବାମ କା ମୁଲ୍କ ହୈ, ରହକର ଚୁନନେ କା ହକ ହୈ

ଭୋଟ୍ ଦେନେ ଜାତେ ନେହିଁ, ମତଦାନ ନିଃଶୁଳ୍କ ହୈ।

(ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦେଶ ଇଏ, ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ଭୋଟ ଦିଏ

ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଭୋଟଦେବା ମାଗଣା।)

 

ୟହ ଶିକ୍ଷକୋଁ କା ମୁଲ୍କ ହୈ, ପାଠଶାଲାଏଁ ଭି ଖୁବ ହୈ

ଶିକ୍ଷକୋଁ କୋ ବେତନମାନ ଦେନେ କେ ପୈସେ ନେହିଁ

ପଢ଼ନା, ଖାନା, ପୋଷାକ ନିଃଶୁଳ୍କ ହୈ।

(ଗୁରୁଙ୍କର ଦେଶ ଇଏ, ପାଠଶାଳା ବି କମ ନୁହେଁ

ଗୁରୁଙ୍କୁ ବେତନ ଦବାକୁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଭୋଜନ ପୋଷାକ ମାଗଣା।)


ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ-

© 2015. Samanya Kathan All Rights Reserved | Editor : Debendra Prusty     

To Top