ପ୍ରିୟତମା

News Story - Posted on 2016-03-11

 

 

ଗିରିଜା କୁମାର ବଳୀୟାରସିଂହ

 

ଦିନ ଦିନ ଗଡ଼ିଯାଉ । ଚିହ୍ନ ପଛେ ଲିଭିଯାଉ ମନୁ

ଜଳନା ଗୋ ଜେମାଦେଇ ! କଳନା ଏ ଛଳନାର ଛାଇ

ତୋଳନା ତୋଳନା ତାରା ତାତିଭର୍ତ୍ତି ରାତିର ଏ ବନୁ

କାଗଜ କଳିକା ହୋଇ ମାଟକୁଣ୍ଡେ ମୋଟେ ଫୁଟନାଇଁ !

 

ମାସ ମାସ ମାଟି ହେଉ । ତିଥି ତକ ହେଉ ପଛେ ଇତି

ଲବଣୀର ପିତୁଳା ମୋ ! ଲୁହା ହୋଇ ଯାଅନା ତରଳି

ଅଙ୍କା ଆକ୍ଷି ଆଗେ ପଛେ- ବଙ୍କା ଦିଶୁ ଜହ୍ନର ଜ୍ୟାମିତି

ମିଛୋଇ ମାନିନୀ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗନା ଏ ମନର ମୁରଲୀ !

 

ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତୁ ପଛେ ସ୍ପର୍ଶହୀନ, ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ହୋଇ

ବସନ୍ତର ବଧୂଲି ମୋ ! ବିକନାଇଁ ବାସନା ବନସ୍ତେ

ବୟସର ବର୍ଷାଋତୁ ବିନତି ମୁଁ କରେଁ, ଦୀନ ହୋଇ

ହେମର ହରିଣୀ ହୋଇ ହଜନା ଏ ହେମାଳ ହେମନ୍ତେ !

 

ହେ ନାରୀ ! ତୁମରି ତୁଠେ- ତୋଳେ ଅବା ନତୋଳେ ମୁଁ କଇଁ

କଳଙ୍କରେ କାଳଜୟୀ...ବିରହରେ ମୁଁ ଚିର ବିଜୟୀ !!


ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ-

© 2015. Samanya Kathan All Rights Reserved | Editor : Debendra Prusty     

To Top