ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତ ବି ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ଅଫିସର ରାଜ କଥା ଅଭିଯୋଗ କଲେ।

News Story - Posted on 2018-01-15


ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ-

© 2015. Samanya Kathan All Rights Reserved | Editor : Debendra Prusty     

To Top