ଦେହ-ସର୍ତ୍ତାବଳି ଲାଗୁ

News Story - Posted on 2017-08-19

ଶୁଭଶ୍ରୀ ଶୁଭସ୍ମିତା ମିଶ୍ର

 

ତୁମର ଦର୍କାର ତ

ମୁଁ ଦେଉଛି ନିଅ

ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ପରି

ଦରଫୁଟା କଢ଼ ପରି

ମୋର ଏ ଦେହ।

ସତ କହୁଛି ଉଫଟେ କହିବିନି

ଲୁହ ବୁନ୍ଦେ ଝରିବନି

ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଦଳି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ

ବାଧା ଦେବିନି କଥା ଦେଲି।

 

ମୋର ଏ ଦେହ

ଯାହାକୁ ସଜାଇଛି, ମାଟିରୁ ଉତାରି

ତୁମେ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ପାର।

ଯାହାକୁ ସାଇତିଛି ଗୀତା କୋରାନ ପରି

ତୁମେ ନଷ୍ଟ କର।

ବାରମ୍ବାର ଧର୍ଷଣ କର

ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେଯାକେ

ତୁମର ଆଦିମତା ତା’ର

ଶେଷ କଦର୍ଯ୍ୟ ରେତକୁ

ନିର୍ଯ୍ୟାସ ଦେଇ, ପରିତ୍ରାଣ ନ ମାଗିଛି।

 

ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବତା

ଦାନ କଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ

କେଉଁଠି ଦାଏର ହେବନି ମୋକଦ୍ଦମାଟେ

କଥା ଦେଲି।

ପ୍ରତିବଦଳରେ ଦର୍କାର ମୋର

ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଖଚିତ ରାତିଟେ

ଯେଉଁ ରାତିରେ ମୋର ଝିଅ

ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ, ଚାଲିପାରୁଥିବେ

ନିରିହପଣରେ ଅଥଚ ବିନା ଡରରେ।

 

ଡର ନଥିବ ସେ

ବିଷଧରମାନଙ୍କୁ

ଯାହାଙ୍କ ଫୁତ୍କାରରେ

ଜଳିଯାଏ କୌମାର୍ଯ୍ୟ;

ଡର ନଥିବ ସେ ଶୃଗାଳଙ୍କୁ

ଯାହାଙ୍କ ଟଣାଓଟରାରେ

ଶରୀର ଛାଡ, ଆତ୍ମା ବି ହୁଏ କ୍ଷତାକ୍ତ।

ଦେଇ ପାରିବ ତ କୁହ

ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ

ବିନା ଲକ୍ଷ୍ମଣରେଖାର ସମାଜ

ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହୁଏନି

କ’ଣ କରୁଥିଲ ପିଲା ସହ, ଏତେ ରାତିରେ

ବା ତୁମ ପିନ୍ଧା କପଡାର କାନି

କାହିଁ ଏତେ ଛୋଟ!

 

ଦେଇପାରିବ ତ କୁହ ଅଧିକାର

ମୋର ମନା କରିବାର ଅର୍ଥ

କେବଳ ନା।

ମୁଁ ଝିଅ ହୁଏ ବା କୁଳବଧୂ

ମା’ ହୁଏ ବା ଦେହଜୀବୀ।

 

ମୁଁ ମନାକଲା ପରେ

ମୋ ଦେହକୁ ଛୁଇଁବାର

ଅଧିକାର ନ ଥିବ ବିଧାତାର।

ମୋ ଶବ୍ଦରେ, ମୋ କଥାରେ

ମୋ ଦେହରେ, ପ୍ରେମରେ

ପ୍ରଣୟରେ ଏପରିକି ମୋର

ଆତ୍ମା ଉପରେ ଲଗାଇଥିବା

ଅଙ୍କୁଶକୁ ହଟାଇଦିଅ

ମୋର ଜାହାଜ ମେଲିଯାଉ

ମହାସମୁଦ୍ରରେ।

 

ଯେଉଁଠି କେବେ ନ ଉଠୁ

ଅଚାନକ ଅଣଚାଷ ଝଡ।

ପାରିବତ କୁହ,

ମୁଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦାନ କଲି

ମୋର ଏ ଶରୀର

ଯାଅ, ନିଅ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାମତେ

ବ୍ୟବହାର କର;

ବାସ ଯିବା ଆଗରୁ ହସ୍ତାକ୍ଷର କର

ସେ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଉପରେ

ଯେଉଁଠି ଲିପିବଦ୍ଧ ମୋର

ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ

ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଓ ନିୟମର

ଶେଷ ରାଜିନାମା।


ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ-

© 2015. Samanya Kathan All Rights Reserved | Editor : Debendra Prusty     

To Top