ଅନାବନା କବିତା

News Story - Posted on 2017-04-29

ରବି କାନୁନ୍‌ଗୋ

 

(୧୬୯ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବକାଶରେ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ )

ଜୀବନର ଗଂଧ କେବେ ବାରିଚୁ କି

ଆକାଂକ୍ଷାର ସିଂଧୁ ଲଂଘି ପାରିଚୁ?

 

କେତେ ଥର ହାରିଚୁ ବା

କେତେ ଥର ଜିତିଚୁରେ

କହ ପୁଅ -

କେତେ ଥର ଷେଣ୍ଢ ଲାଂଜ ଧରିଚୁ?

 

ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା

କରିଚୁରେ ଗବା ଗେଡ଼,

ସାରା ବେଳ ଅହନ୍ତାରେ ସାରିଚୁ।

 

ମୋ ମାଟି ଗରିବ ନୁହେଁ,

ଯେତେ ଅବା ଦୁଃଖ ସହେ,

ତୁ ପରା ମୋ

ମା’ ଦେହରୁ ଲୁଗା ଖୋଲି ବିକିଚୁ !

 

ନିଜେ ସବୁ ଖାଇ ଖୁଇ,

ଭିକାରିର ଭେକ ନାଇ,

ଏବେ, ସମ୍ମାନର ପିଢାଟିଏ ଖୋଜୁଚୁ?

 

କେତେ ଥର ଭାଗବତ ପଢିଚୁରେ

କହ ପୁଅ -

କେତେ ଥର ବାପା ନାଁ ସ୍ମରିଚୁ?

 

କେତେ ଥର ହାରିଚୁ ବା

କେତେ ଥର ଜିତିଚୁରେ

କେତେ ଥର ଷେଣ୍ଢ ଲାଂଜ ଧରିଚୁ?


ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ-

© 2015. Samanya Kathan All Rights Reserved | Editor : Debendra Prusty     

To Top