ତୋ ଲୁହ ପାଇଁ ଇଶ୍ବରଙ୍କ ଚିଠି

News Story - Posted on 2017-03-13

ଡା: ନୀଳମାଧବ କର

 

ତୋ ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ,

ତୁ ଆଉ କେଉଁ ଗ୍ରହର ମଣିଷ,

ଏଠି ଆସି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛୁ

ମିଛରେ ସିନା।

 

ତୁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରେ ମୋଠୁଁ।

ତୋ ଲୁହ ପୋଛି ଦେବା ପାଇଁ

ମୋ କୁନି କୁନି ହାତ ପାଏ ନାହିଁ।

ମୁଁ ପରା ଜଣେ ମିଛ ଇଶ୍ବର!

ମୋତେ ଭରସିବୁ ନାହିଁ।

 

ତୋ ଅବସ୍ଥା ସଜାଡି

ଗଢିବାକୁ ତୋ ପାଇଁ

ଆଉ ଗୋଟେ ପୃଥ୍ବୀ ଓ ଆକାଶ

ପ୍ରତିଶୃତିଟିଏ ନାହିଁ।

ନାହିଁ ସମାଧାନ

ତୋ ସମସ୍ୟାର କଣିକାଟେ ପାଇଁ

ଏ ଅଥର୍ବ ଇଶ୍ବର ପାଖରେ।

 

ଅଥର୍ବ ବୋଲି ପରା ମୁଁ

ଇଶ୍ବର ସାଜିଛି!

 

ତେଣୁ

ଆଉ କାନ୍ଦିବୁନି ବୋଲି

ଜୋର କରି କେମିତି କହିବି?

ବରଂ ମୋତେ

ତୋ ଟୋପେ ଲୁହର

ଅଥଳ ଗଭୀରତାରୁ

ଜିଇଁବାକୁ ଥଳ ଦେବୁ ବୋଲି

ବାରମ୍ବାର ଅଳି କରୁଥିବି!

 

ଓଲଭରହାମ୍ପଟନ, ଇଂଲଣ୍ଡ

nmadhab@yahoo.com


ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ-

© 2015. Samanya Kathan All Rights Reserved | Editor : Debendra Prusty     

To Top