ବିନା କାମରେ ବେତନ!

News Story - Posted on 2017-02-25

ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀରେ ତନମନ ଲଗାଇ ୪ ବର୍ଷ କଠିଣ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ଯାଇଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଏ ୪ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋର ପଦୋନ୍ନତି କି ବେତନବୃଦ୍ଧି ଘଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିଭାଗର ମ୍ୟାନଜେରଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି।

 

ମ୍ୟାନେଜର ମୋତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ ବସିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଲେ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ଦିନକ ପାଇଁ ହେଲେ ବି ଏ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କାମ କରିନ କ’ଣ ପାଇଁ?

 

ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ କହିଲି, ମାନ?

 

ମ୍ୟାନେଜର- ବର୍ଷକରେ କେତେ ଦିନ?

 

ମୁଁ- ୩୬୫, କେବେ କେବେ ୩୬୬।

 

ମ୍ୟାନେଜର- ତୁମେ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ କାମ କର କି?

 

ମୁଁ- ନା।

 

ମ୍ୟାନେଜର- ବର୍ଷକରେ କେତେଟା ସପ୍ତାହାନ୍ତ?

 

ମୁଁ- ୫୨ ଶନିବାର, ୫୨ ରବିବାର, ମୋଟ ଉପରେ ୧୦୪।

 

ମ୍ୟାନେଜର- ଭେରି ଗୁଡ଼୍‌। ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିଲା?

 

ମୁଁ- ୨୬୨ ଦିନ।

 

ମ୍ୟାନେଜର- ଦିନକ କେତେ ଘଣ୍ଟା?

 

ମୁଁ- ୨୪ ଘଣ୍ଟା।

 

ମ୍ୟାନେଜର- ତମେ କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କର, ଦିନର ତାହା କେତେ ଅଂଶ?

 

ମୁଁ- ୧୦ଟାରୁ ୬ଟା ଭିତରେ ୮ ଘଣ୍ଟା, ମାନେ ଏକତୃତୀୟାଂଶ।

 

ମ୍ୟାନେଜର- ବଢ଼ିଆ ହିସାବ କରୁଛ। ଏବେ କୁହ, ୨୬୨ ଦିନର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ କେତେ ଦିନ?

 

ମୁଁ- ୮୭ ଦିନ।

 

ମ୍ୟାନେଜର- ଆମେ ତୁମକୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଦେହ ଖରାପ ପାଇଁ ୨ ସପ୍ତାହ ସିକ୍‌ ଲିଭ୍‌, ୧୫ ଦିନର କାଜୁଆଲ୍‌ ଲିଭ୍‌, ୫ ଦିନର ଅପ୍ସନାଲ ଲିଭ୍‌, ୩୦ ଦିନର ସବେତନ ଛୁଟି ଦେଉ କି ନାହିଁ? ଏହା ୬୪ ଦିନ ହେଲା। ଏବେ ତୁମେ ୮୭ ଦିନ କାମ କରିଛ ବୋଲି କହୁଛ। ସେଥିରୁ ଏ ୬୪ ଦିନ ବାଦ ଦିଅ! କେତେ ଦିନ ରହିଲା?

 

ମୁଁ- ୨୩ ଦିନ।

 

ମ୍ୟାନେଜର- ତୁମେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଛୁଟିରେ କାମ କର କି? ବର୍ଷକୁ ଏ ଛୁଟି ହେଉଛି ୨୦ ଦିନ।

 

ମୁଁ- ନା, ସାର୍‌! ମୁଁ ପର୍ବ ଛୁଟିରେ ଅଫିସ ଆସେନି।

 

ମ୍ୟାନେଜର- ତମେ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସରେ ଅଫିସ ଆସ କି?

 

ମୁଁ- ନା ସାର୍‌!

 

ମ୍ୟାନେଜର- ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ?

 

ମୁଁ- ନା ସାର୍‌।

 

ମ୍ୟାନେଜର- ତା’ ହେଲେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିଲା?

 

ମୁଁ- ଗୋଟିଏ ଦିନ ସାର୍‌!

 

ମ୍ୟାନେଜର- ତୁମେ କ’ଣ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବି ଅଫିସ ଆସ?

 

ମୁଁ- ନା ସାର୍‌!

 

ମ୍ୟାନେଜର- ତେବେ କି କାମ ପାଇଁ ବେତନବୃଦ୍ଧି ଦାବି କରୁଛ?

 

ମୁଁ- ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି ସାର୍‌, ମୁଁ ଯେ ଖାଲି ଘରେ ବସି ଦରମା ପାଉଛି!


ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

?????? ?????? - Email: subratodia@gmail.com - Posted on 2017-02-26 16:46:24

??? ??????????? ????????

ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ-

© 2015. Samanya Kathan All Rights Reserved | Editor : Debendra Prusty     

To Top