ଅନାବନା କବିତା

News Story - Posted on 2017-02-15

ରବି କାନୁନଗୋ

 

୧. ଦଗାଦିଆ ଫଗୁଣ

 

ଫଗୁଣଟା ଦଗାଦିଆରେ ମଇତ୍ର,

ଆଶାରେ ଜିଇବା ପାଇଁ।

ମନ ଉଚ୍ଛୁଳିଲେ ହାରିବୁଲୋ ଗୋରୀ,

ସେ ବଢିକି ବଂଧ ନାହିଁ।

 

ସବୁ ଋତୁ ନୁହେଁ ଇଚ୍ଛାର ବସଂତ,

ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଶୀତ।

ନିଜ ସଂଗେ ନିଜେ ଜାକିଜୁକି ହୋଇ

ଏକା ଗାଇ ପାରେ ଗୀତ।

 

ଝୋ ଝୋ କଲେ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏନା,

ଦରକାରୀ ଧାଡ଼ି ଲୋଡ଼ା।

ବଉଳରେ ଅଛି ଆମ୍ବର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି -

ଯଦି ନ ହୁଏ କୁହୁି-ପୋଡ଼ାରେ

ମଇତ୍ର ନ ହୁଏ କୁହୁି-ପୋଡ଼ା !

 

୨. ବୋଲେ ହୁଁ ଟି

 

ଆଦରେ ଚାହିଁଲେ ବଢ଼ିବି : ବୋଲେ ହୁଁ ଟି।

ବାଦରେ ଚାହିଁଲେ ଝଡ଼ିବି : ବୋଲେ ହୁଁ ଟି।

 

ବାରିରେ ବଥୁଆ ରୋଇବୁ : ବୋଲେ ହୁଁ ଟି।

ନିତି ମୋ ମନକୁ ଧୋଇବୁ : ବୋଲେ ହୁଁ ଟି।

 

ଆଉଁଶିଲେ ଲାଜ ଛାଡ଼ିବୁ : ବୋଲେ ହୁଁ ଟି।

ମୋ ଉପରେ ରାଜ କରିବୁ : ବୋଲେ ହୁଁ ଟି।

 

ଆକାଶେ ପଚାରେ ବତାସେ ପଚାରେ-

କେତେ ଆଶା ତତେ କରିବି।

 

ଧରି ତରିବି କି ଛାଡ଼ି ଝୁରିବି ଯେ,

ଜିଇବି ଅଥବା ମରିବି?

 

୩. ଢିଙ୍କିଶାଳ କୁତ୍ତୀ କୁଚୁପୁଡ଼ି ନାଚେ

 

ଗଣତନ୍ତ୍ରର କୋପରେ ବାଇଆ

ବନ୍ଦୀ ନୋଅଟ‌୍‍ର ଧାପ।

ଢିଙ୍କିଶାଳ କୁତ୍ତୀ କୁଚୁପୁଡ଼ି ନାଚେ

ବେହିଆ ଖେଳନ୍ତି ଚାପରେ

ବାଇଆ ବେହିଆ ଖେଳନ୍ତି ଚାପ।

 

ରାତି ନ ହେଉଣୁ ଜହ୍ନକୁ ଅନାନ୍ତି,

ଦିନ ନ ହେଉଣୁ ତାରା।

ଫଉଜଦାରିକି ବିଜୟ କହନ୍ତି

ମଦ ପାଉଚ‌୍‍କୁ ହୀରା।

 

ମାଡ଼କୁ ବୁଝନ୍ତି ବଡ଼ ଦଣ୍ଡବତ,

ଧଡ଼ାକୁ ମାନନ୍ତି ବନ୍ଧ।

ଖଡ଼ା ଖାଇ ନିଶ ସାଉଁଳି ଶୁଙ୍ଘନ୍ତି-

ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ‌୍‍ ଗନ୍ଧ।

 

ଭଲା ନିର୍ବାଚନ ଭଲାରେ।

ଅକାରଣେ ଭାଇ ଭଗାରି ହେଉଚି,

ଖୋଜୁଚି ନବୀବ ଚାବିରେ ବାଇଆ

ଖୋଜୁଚି ନବୀବ ତାଲା।

 

୪. ହାରିଲେ ଜଣେ ହୁଅଇ ବୀର

 

ହାରିଲେ ଜଣେ ହୁଅଇ ବୀର, ଜିତିଲେ ନରପତି।

ମଝିଆଁ ମଝି ହୋଇଲେ କିଛି- ସିଧା ଜଙ୍ଗଲ ଗତି।

 

ଶଙ୍ଖ ନାଦରେ ପବନ ଥରେ ହାତୁ ପଦୁଅଁ ଯାଏ,

ଆଶାରେ ବେଞ୍ଚ, ନ ଭେଟି ଡରେ, ନ ଲଢ଼ି ହାରେ ସିଏ।

 

ମୋବାଇଲ : ୦୯୪୩୭୧-୯୪୬୦୦


ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ-

© 2015. Samanya Kathan All Rights Reserved | Editor : Debendra Prusty     

To Top