ମାଲକାନଗିରିର ଦୁଃଖ

News Story - Posted on 2017-02-03

ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବେହେରା

 

ସରଳ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁଟିଏ ପରି

ମାଲ୍‌କାନଗିରି

ସବୁବେଳେ ହସୁଥାଏ

ସୁଖରେ ବି . . ଦୁଃଖରେ ବି।

ଢେମ‌୍‍ସା ନାଚୁଥାଏ

ଭୋଜିରେ ବି ଭୋକରେ ବି।

କେବେ ପୁଣି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ

କାହାର କଳାଛାଇ ଦେଖି

କାନ୍ଦୁଥାଏ ରାହାଧରି

ମାଲ‌୍‍କାନଗିରି . . . .।

 

ଅବୋଧ ଅଝଟ ଶିଶୁଟିଏ ପରି

ମାଲ‌୍‍କାନଗିରି

କୁକୁଡା ଚିଆଁ ମାନଙ୍କ ସହ

ଖେଳୁ ଖେଳୁ ବଡହୁଏ।

ଘୁଷୁରୀ ଛୁଆଙ୍କ ପଛେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ

ଚାଲିବା ଶିଖେ।

ସାବେରୀ ନଈ ପାଣିରେ ମାଛ ଧରୁ ଧରୁ

ଜିଇଁବା କ’ଣ ଜାଣିଯାଏ।

ବୁଦାରୁ ବଣି ଚଢେଇ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ

ଦୁନିଆଁ ଦେଖେ।

ପାଚିଲା କେନ୍ଦୁ . . ଅଳସୀ ଫୁଲ,

ମହୁଲ ବଣ . . ମାଂଡିଆ କ୍ଷେତ,

ପଛେ ପଛେ ଗୋଡେଇଥାଏ

ଓଡିଆ ମାଷ୍ଟର ଭୂତ  . . . ।

ବୁଝନ୍ତିନି କିଏ କାହାର ଭାଷା-

ମତେ ଛୁଁ ମତେ ଛୁଁ ଲୁଚକାଳି

ମାଲ‌୍‍କାନଗିରି।

 

ନୀରିହ ଅଜ୍ଞାନ ଶିଶୁଟିଏ ପରି

ମାଲକାନଗିରି।

ମାହାପୁରୁ ବୋଲି ମାନେ

ପାହାଡକୁ ଝରଣାକୁ ହୁଙ୍କାକୁ।

ମାଆ ବୋଲି ଚିହ୍ନେ

ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫସଲକୁ କ୍ଷେତକୁ।

ରୋଗ ହେଲେ ପତାଇ ଦିଏ କାନ

ଦିଶାରୀର ଫୁଙ୍କକୁ।

ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଦେଖେଇ ଦିଏ ପିଠି

ବେଜୁଣିର ବେତକୁ।

ଦୋଷକଲେ ମହୁଲି ତଂଡଦିଏ

ଦେବତାକୁ . . ପେଦାକୁ . .ଚାଲାଣକୁ।

ଭୂଲ‌୍‍ ହେଲେ ବସ‌୍‍ଉଠ‌୍‍ ହୁଏ କାନଧରି

ମାଲ‌୍‍କାନଗିରି।

 

ଅସହାୟ ଅବହେଳିତ ଶିଶୁଟିଏ ପରି

ମାଲକାନଗିରି।

କେବେ କେବେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଏ ସେ

ହାଟରୁ ଫେରୁ ଫେରୁ।

ପୁଣି କେବେ ଉଠାଇନିଏ କିଏ ତାକୁ

ଗାଁ ଦାଂଡରେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ।

କେବେ ସିଏ ହାଜତରେ ତ

ଆଉ କେବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମରି ପଡିଥାଏ।

କେବେ ପୁଣି ଜାପାନୀ ଜ୍ୱରରେ

ଆଖିବୁଜିଦିଏ।

ବଣରେ . .ହାଟରେ . .ରାସ୍ତାରେ . . ଘାଟରେ

ସବୁଠି ସେ ଶୁଣୁଥାଏ ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳି।

ଏବେ ବି ଅବୁଝା ତାର ଦରୋଟି ଭାଷା।

ଏବେ ବି ଅନ୍ଧାର ତାର ସ୍ୱପ୍ନିଳ ଆଶା।

ସର୍କାର . .ଶାସନ . . ଯୋଜନା

ସବୁ ତା ପାଇଁ ଚେନାଚୁର ପ୍ରଲୋଭନ ପରି

ମାଲ‌୍‍କାନଗିରି।

 

mrutyunjaya.behera@gmail.com


ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

supriya - Email: supriya.prasanta@gmail.com - Posted on 2017-02-03 13:31:16

Simple and evocative, very memorable lines!

ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ-

© 2015. Samanya Kathan All Rights Reserved | Editor : Debendra Prusty     

To Top