ଅନାବନା କବିତା

News Story - Posted on 2016-12-31

ରବି କାନୁନ‌୍‍ଗୋ

 

୧. ଏକା ପୀତାମ୍ୱରୀ

 

ଏକା ପୀତାମ୍ୱରୀ ପିନ୍ଧିବା ଚାତୁରି,

ସବୁ ଋତୁ ନୁହେଁ ରଜ। 

ଫର୍ଦ୍ଦଟେ ହଜେ, ବର୍ଷଟେ ସରେ,

ଉତୁରିଲା ନୂଆ ସଜ।

 

ସୁଖ ସବୁ ରହୁ ଅନୁଭୂତି ହୋଇ

ଦୁଃଖ ବି ଅଭୁଲା ରହୁ।

କାଳ କୁଦିବାକୁ ସକଳ ଶକ୍ତି

ମଣିଷ ହାତରେ ଥାଉ।

(୨୦୧୭ ଇଂଲିଶ‌୍‍ ନୂଆବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ଅଭିନନ୍ଦନ)

 

୨. ହଇରାଣିଆର ରାଣ

 

ହଇରାଣିଆର ରାଣ

ହତାଶିଆ ତୁଣ୍ଡ ଶାଣ।

ନିଶାରେ ମଦୁଆ ସତ କହିଦିଏ

ପ୍ରେମୀ ବୁଝେ ଆଖି-ବାଣ।

 

ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳରେ ପଣ

ମଶାଣିରେ ତ୍ୟାଗ ଟାଣ।

ଭୋଅଟ ବଚନ ସବୁ ୟ୍ୟାଡ଼ୁ ସ୍ୟାଡ଼ୁ

ହଁ କଲେ ଯାଏ ପ୍ରାଣ।

 

ବାଘ ସିଂହ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲେ ଲୁଚନ୍ତି,

ଶୃଗାଳ ହୋଇବ ରାଜା।

ବଥାକୁ ପରତେ ଯିବୁରେ ସଙ୍ଗାତ

କଥାକୁ ପରତେ ନ ଯା’।

 

୩. କମଳ ଲୋଚନ ଶ୍ରୀହରି

 

କମଳ ଲୋଚନ ଶ୍ରୀହରି

କରେଣ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧରି।

ଖଗ ଅସନେ ଖଗପତି

ପାଖେ ନ ଥା’ନ୍ତି ସରସୋତୀ।

 

ଗଜ ଉଦ୍ଧାରି ଛେଳି ମାରୁ

ଭୋ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ।

ଘଟାଟୋପର ଛାଇ ତଳେ

ବେଳ ବିତାଉ ଆତ୍ମ-ଭୋଳେ।

 

ଆଗକୁ ଆଗ ଦିବ୍ୟ ପଥ

ଗଡ଼ିବ ବିନା ତେଲେ ରଥ।

ଆଦି ଅନାଦି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ

ତୁ ଅଟୁ ଜଗତ ଗୋସାଇଁ।

 

କୋଉଠି ନାହିଁ ହପ‌୍‍ ଟପ‌୍‍

ଅଣ୍ଡା ଡରରେ ମୁଡ‌୍‍ ଅଫ‌୍‍!

ଭୋ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ

ହରିବୋଲରେ ପ୍ରଜା ପାଳୁ।

 

୪. ଗାଭିଲୀ ଗଭୁରି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ

 

କନ୍ଦ ବୋଲି କହି ଗନ୍ଧ ଶୁେଙ୍ଘାଉଚୁ

ଖବର ବଜାର ବଅନ୍ଦ କରି।

ଗାଭିଲୀ ଗଭୁରି ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ

କିମ୍ପାଇଁ ବୁଲୁଚୁ ଜହର ଧରି?

 

ନାରଙ୍ଗୀ ଛଟକ କେନେ ଦେଖୋଉଚୁ,

ଲଙ୍ଗଳା ନାଚୁଚୁ ହାଟ ଘାଟରେ।

ସେଥିରୁ ବୁନ୍ଦାଏ ପିଇ ଦେ’ ସଜନୀ

ଦେଶ ଯିବ ତା’ର ନିଜ ବାଟରେ।ା

(ମୋବାଇଲ‌୍‍ : ୦୯୪୩୭୧-୯୪୬୦୦)


ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ-

© 2015. Samanya Kathan All Rights Reserved | Editor : Debendra Prusty     

To Top